Het opvolgen en beheren van softwarelicenties is vaak geen sinecure. Versies volgen elkaar immers snel op, werknemers komen en gaan, er wordt niet bijgehouden welke software geïnstalleerd wordt en of de nodige licenties hiervoor ook effectief werden aangekocht. Zonder grondige kennis of specifieke opleiding omtrent Software Asset Management wordt licentiebeheer snel complex en riskeert u onvoldoende of verkeerde licenties aan te kopen.

Software Asset Management optimaliseren met een Licensing Audit

Als men een correct Software Asset Management-beleid wil voeren, is de keuze van een goede partner dus cruciaal.

Wat is een Licensing Audit?

Doelstellingen

Een Licensing Audit zoekt antwoorden op volgende vragen: 

  • Welke software werd geïnstalleerd binnen het bedrijf?
  • Voor welke software heeft de organisatie licenties aangekocht en hoeveel?
  • Wie gebruikt welke software?
  • Stemmen de bestaande softwarelicenties wel overeen met de noden van het bedrijf?

Met deze antwoorden kunt u vervolgens uw softwarelicenties optimaler gaan toewijzen, het meest voordelige licentiemodel uitkiezen en mogelijke non-compliance risico's vermijden.

Werkwijze

Hoe gaan de gecertificeerde Software Asset Management Specialisten van Aurelium te werk tijdens een Licensing Audit?

  1. Inventaris: inventaris van alle geïnstalleerde software.
  2. Compliance check: beschikt u over alle nodige officiële licenties?
  3. Optimalisatie: concrete aanbevelingen om uw licentiebeheer te optimaliseren.
  4. Presentatie: toelichting van de resultaten, aanbevelingen en stappenplan.  
Werkwijze Aurelium Licensing Audit

Resultaten

Na een Licensing Audit heeft u een duidelijk overzicht van de licenties binnen uw bedrijf en de optimalisatiemogelijkheden. U kunt meteen aan de slag met de concrete aanbevelingen van de specialisten om een degelijk Software Asset Management op te zetten binnen uw organisatie.  

Een Licensing Audit brengt uw licenties duidelijk in kaart

Onze ervaren Licensing Specialisten brengt al uw softwarelicenties in kaart. Zo bent u niet alleen perfect voorbereid op een eventuele controle door een softwareleverancier, maar krijgt u ook zicht op de kostenefficiëntie en het meest optimale gebruik van uw softwarelicenties.

New Call-to-action