Ieder bedrijf heeft vandaag een unieke kans: dankzij nieuwe technologie, ruim beschikbare bandbreedte en verbazende toestellen kunnen ze de (koop)ervaring van klanten en de (werk)ervaring van hun medewerkers grondig verbeteren. 

Wie zaken wilt doen heeft nog steeds sector- en productkennis nodig, maar kan er door digitalisering en door slim gebruik van beschikbare informatie een extra comfortabele manier van werken met zijn of haar bedrijf aan toevoegen. Of dit nu het equivalent van extra verkopers is, of de opening van nieuwe verkooppunten of een virtuele uitbreiding van het magazijn, het komt altijd op hetzelfde neer: dankzij de inzet en het gebruik van de juiste IT-oplossingen vergroot het  potentieel afzetgebied en verbetert de ervaring van klanten. En dit alles kan tegen een lagere kostprijs en met een sterk verhoogd rendement. 

Basis voor strategisch advies

Aurelium gebruikt als basis  van een strategisch IT advies het eigen ontwikkelde ”Aurelium IT Kwadrant” (IKA). Deze kwadrant structureert een IT-omgeving van een bedrijf vanuit een opdeling tussen universeel en bedrijfsspecifiek enerzijds en bedrijfsmatig en gebruikersgericht anderzijds. Door deze structuur te hanteren wordt een helder strategisch kader aangereikt waartegen latere technologische keuzes kunnen worden afgezet. 

Schematische voorstelling IKA

Bedrijfsspecifieke IT versus universele IT

Hierbij zijn de meeste bedrijfsleiders en IT-medewerkers vooral geïnteresseerd in het uitdenken van bedrijfsspecifieke oplossingen, die de zeer specifieke processen of unieke producten van je bedrijf op IT-vlak kunnen ondersteunen. Vooraleer deze bedrijfsspecifieke laag wordt aangepakt, is het echter noodzakelijk ervoor te zorgen dat de meer algemene, universele IT-infrastructuur goed in elkaar zit.

Om IT écht efficiënt te laten werken en medewerkers en klanten tevreden te houden, heeft Aurelium immers een heldere boodschap: start bij de basis. Zorg dat de fundamenten van de IT kloppen.

Een eerste reden hiervoor ligt voor de hand.  Net omdat het hier gaat over universele IT betekent dit dat ook anderen over al deze functionaliteiten kunnen beschikken; daarom  zorgen bedrijven best dat hun universele laag volledig is, aan een zo laag mogelijke kostprijs en klaar om volop gebruik te maken van alle nieuwe mogelijkheden die digitalisering zal bieden de volgende jaren.

De tweede reden om te zorgen voor de juiste Universele IT-laag heeft alles te maken met de veranderingen die de komende jaren te wachten staan; wie disruptief wil zijn, of wie met vooruitstrevende oplossingen en toepassingen wil komen, moet over een perfect werkende IT-laag beschikken. Die hoeft niet uniek te zijn, maar wel zo efficiënt mogelijk. Het is immers opvallend dat nieuwe businessmodellen of snel groeiende spelers in welke sector dan ook volop gebruik maken van IT. 

Aurelium zorgt voor de universele laag

Als bedrijf verzorgt Aurelium de Universele IT laag in al haar gedaanten. We zijn er van overtuigd dat een gezonde MKB over een performante Universele IT laag dient te beschikken maar daar geen euro en geen minuut te veel mag aan besteden. Want die te veel bestede euro’s en die te veel gespendeerde minuten kunt u niet meer besteden aan waar het eigenlijk om draait: zorgen dat uw klanten super tevreden zijn en dat uw bedrijf groeit in alle betekenissen van het woord.

Bent u onzeker over uw IT en de investeringen die u best wel én niet uitvoert? De IT-audit van Aurelium biedt inzichten en baseert zich volledig op het IT-kwadrant (IKA).

Haalt u een maximale ROI uit uw ICT? Vraag uw ICT Audit aan.