22 Feb 2022
Gert Lambers

Data spelen een steeds belangrijkere rol bij het nemen van strategische bedrijfsbeslissingen. Ook uw omgang met data wordt wellicht steeds belangrijker voor het succes van uw bedrijfsvoering. Maar hoe komt u tot een optimale datagedreven besluitvorming? En welke tools heeft u hiervoor nodig?

Data stimuleert innovatie

Uit internationaal onderzoek blijkt dat 58% van de bedrijven nog steeds eerder op gevoel en ervaring dan op data vertrouwt, maar ook dat bedrijven die het bovengemiddeld goed doen hun beslissingen wél vooral baseren op informatie, data en feiten. Data is dus de grondstof bij uitstek voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Volgens PWC zijn bedrijven die data en analyses gebruiken ook beter in het herkennen van kansen, het beoordelen van ideeën en het leren uit ervaringen. Ze innoveren vaker en omarmen sneller nieuwe bedrijfsmodellen.

Business Intelligence wijst de weg

Uiteraard begint een deugdelijke analyse van data met het zo accuraat mogelijk in kaart brengen van deze data. Business Intelligence (BI) zet ongestructureerde data om in waardevolle informatie die u in staat stelt om betere beslissingen te nemen. Met BI verzamelt u niet enkel data uit uw diverse bedrijfsprocessen, maar kunt u deze data ook visualiseren en analyseren.
 

BI

 

Business Intelligence tools, zoals Power BI van Microsoft, herkennen welke data voor u relevant zijn en maken ze inzichtelijk aan de hand van eenvoudige dashboards, analyses en trends. Deze tools helpen u ruwe data om te zetten naar bruikbare inzichten bij het maken van beslissingen, uiteraard met een efficiëntere bedrijfsvoering als einddoel.

BI-toepassingen maken gebruik van onder meer artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) om data te analyseren. Omdat de algoritmes van AI en ML steeds fijnmaziger worden, wordt de kennis die Business Intelligence u verschaft dat ook.

Extra voordelen van een datacultuur

Dankzij datagedreven beslissingen kunnen organisaties nauwkeuriger ondernemen. Bovendien is het flink eenvoudiger om anderen te overtuigen van uw mening als u deze kunt staven met gegevens en feiten. Naast het leveren van heldere inzichten bieden Business Intelligence tools nog andere interessante voordelen, zoals gebruiksvriendelijke presentatie- en rapportagemogelijkheden, tijdwinst en altijd en overal toegang tot deze informatie. De tools zijn bovendien compatibel met zowat alle datatypes gegenereerd uit diverse toepassingen, zoals Excel, boekhoudsoftware, ERP of CRM.

 

Wenst u meer informatie over hoe we u precies kunnen helpen om uw data beter te organiseren en analyseren? Contacteer ons dan snel!